Wewnątrzszkolny System Oceniania

Zasady oceniania (wyciąg z WSO)

Kryteria oceny z zachowania

Punkty - plusy

Punkty - minusy