Programy i Podręczniki

Program Wychowawczy (PDF)

Program Profilaktyczny (PDF)

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem (PDF)

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW:

Progr.

kl. 0-III SP (PDF)

kl. IV-VI SP (PDF)

kl. I-III Gim. (PDF)

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW:

kl. I-III SP (PDF)

kl. IV-VI SP (PDF)

kl. I-III Gim. (PDF)